18 lutego w przeddzień urodzin Mikołaja Kopernika w naszej szkole został zorganizowany Dzień Kopernikański. Na głównym holu można było podziwiać wystawę poświęconą mistrzowi Mikołajowi. Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały papierowy teatrzyk Kamishibai ,, Opowieści o Mikołaju Koperniku wierszem spisane i obrazem uczniów ozdabiane”, którego są współautorami.