Świetlica

 

W obecnych czasach, gdy tata i mama to osoby zapracowane, dzieci siłą rzeczy spędzają w szkole (a w tym i w świetlicy) dużo czasu. Ten czas wypełnia nie tylko nauka i obowiązkowe lub dodatkowe zajęcia tematyczne ale również potrzebna dzieciom zabawa. Staramy się dać naszym podopiecznym szansę nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.  W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami nie tylko ze swojej klasy ale również z innych.

Świetlica nie jest miejscem realizowania odgórnie narzuconych i sprawdzanych w testach egzaminacyjnych programów. Specyfika funkcjonowania świetlicy polega na tym, że wszelkie działania i harmonogram pracy świetlicy odpowiadają przede wszystkim na potrzeby naszych uczniów.

Staramy się realizować programy dostosowane do potrzeb i możliwości Państwa dzieci.

Realizując zaplanowane zajęcia wynikające z planu pracy, zawsze uwzględniamy sytuacje, w których Państwa dziecko ma potrzebę wykonania pracy spontanicznie wymyślonej, wcześniej nie zaplanowanej przez nas, a przecież tak cennej.

Chwilę trwało ustalenie dziennego harmonogramu pracy. Taki układ jest konsekwencją konieczności ostatecznego ustalenia składów grup świetlicowych oraz dziennego rozkładu frekwencji dzieci korzystających z naszej opieki.

Państwa pociechy ustaliły wspólnie z nami podstawowe zasady obowiązujące nas w codziennych relacjach. Zasady te ujęte są w „Naszej umowie świetlicowej”. Staramy się o nich zawsze pamiętać chociaż bywa, ze emocje towarzyszące zabawie biorą górę.

Mimo, że świetlica jest na II piętrze – daleko od rodziców, będziemy starali się kontaktować bezpośrednio z Państwem zawsze gdy zaistnieje taka potrzeba.

Videofon służy nie tylko komunikowaniu z Państwem, ale również pomaga nam bezpiecznie „oddać” dziecko w upoważnione do tego ręce.

Zdajemy sobie sprawę, że świetlica nie funkcjonuje jeszcze doskonale, ale prosimy o zrozumienie i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby czas rozłąki z Państwem upłynął dzieciom w miłej atmosferze. Obecnie mamy 268 uczniów z klas I-VI i oddziałów przedszkolnych uczęszczających na świetlicę.

Dzięki Państwa pomocy świetlica szkolna zapełniła się grami, pluszakami, klockami, materiałami plastycznymi i książeczkami. Rzeczy Państwu już niepotrzebne w świetlicy dają dzieciom wiele radości. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Uczniowie i nauczyciele świetlicy.

PS. Prosimy o więcej.