rozowy-bukiet-kwiatow

Drodzy nauczyciele oraz wszyscy pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 353

im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy

najserdeczniejsze życzenia.

 

Praca z młodymi ludźmi jest szczególnym powołaniem.

Naszym dzieciom potrzeba prawdziwych autorytetów, szlachetnych serc i mądrych umysłów, którzy obok gruntownej i rzetelnej wiedzy nauczą otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka.

To odpowiedzialne i wymagające poświęcenia zadanie.

Dlatego życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej wypełniać tę misję, a także pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów osobistych i pragnień zawodowych.

Życzymy, aby Wasz trud, cierpliwość, zaangażowanie i okazana wyrozumiałość znalazły uznanie w oczach uczniów oraz były źródłem zawodowej satysfakcji.                                                                                            

Rada Rodziców SP 353