Drodzy nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 353

„Wielkich Odkrywców” w Warszawie-Wesołej

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy

najserdeczniejsze życzenia.

Wiemy, że praca z młodymi ludźmi jest szczególnym wyzwaniem. Naszym dzieciom potrzeba prawdziwych autorytetów, szlachetnych serc i mądrych umysłów, którzy obok gruntownej i rzetelnej wiedzy nauczą otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka.

Chcemy również podziękować Państwu za pokazanie naszym dzieciom, że także porażki mogą nauczyć czegoś pożytecznego. Nawet, gdy przeżywają trudności, dzięki Wam uczą się odkrywać siłę.

Dlatego życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej wypełniać tę misję.

Życzymy, aby Wasz trud, zaangażowanie i okazana wyrozumiałość przyniosły szacunek uczniów i zawodową satysfakcję.

                                                                                             

Rada Rodziców SP 353