Feryjny Punkt Edukacyjny działa w godz. 7.30-17.00

Pozostałe informacje dostępne są w zakładce dla rodziców Zima w Mieście.

tel. Kontaktowe: świetlica 508 877 034; żywienie 600 213 366