Dodatkowo turniej na IV i V kategorię szachową!

1 grudnia 2018 r. Godz.10.00

Miejsce gry: Szkoła Podstawowa Nr 353 im Wielkich Odkrywców

Cieplarniana 23, Warszawa – Wesoła           

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „ Gambit”- Wesoła

                        Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców

Warunki uczestnictwa:

W turnieju głównym A- mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 20 lat

W turnieju B –dzieci rocznik 2009 i młodsi. Jeśli liczba zawodników w turnieju B będzie mniejsza niż 10 osób to zawodnicy zostaną dołączeni do turnieju głównego

W Turnieju C- klasyfikacyjny na V i IV kategorię – tylko dla zawodników nie posiadających kategorii lub z V kategorią czyli do rankingi 1200 włącznie. Bez ograniczeń wiekowych.

Tempo gry i System rozgrywek

Turniej A i B: zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Szachowego 7rund. 15 min. dla zawodnika na partię

Turniej C: 30 minut na partię, 5 rund. Minimum 6 osób wymagane by turniej się odbył. Jeśli nie będzie wymaganego minimum zawodnicy zostaną dołączeni do turnieju głównego

Wpisowe :

Turniej A i B:

dla zawodników – 20 zł, zawodników UKS „Gambit”- Wesoła- 15 zł., dla drugiej i kolejnej osoby z rodzeństwa 15zł.

Turniej C – 30 zł płatne w dniu zawodów, dla rodzin i członków klubu UKS Gambit Wesoła wpisowe 25 zł

Zgłoszenia:

Do 30 listopada 2018r. na www.chessarbiter.com lub  sms 664303892 w godz.13.00-21.00

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klub lub szkoła, rok urodzenia, kategoria)

Pierwszeństwo udziału w turnieju mają osoby zgłoszone w terminie.Niezgłoszeni mogą wziąć udział w zależności od ilości wolnych miejsc.

Nagrody w turnieju A:

– rzeczowa dla 3 pierwszych zawodników w turniejach  1-4

– rzeczowa dla najlepszego zawodnika, z V, IV, III kategorią szachową

– dwie nagrody losowane wśród zawodników razem w turnieju A i B.

Nagrody w turnieju B:

– rzeczowa dla 3 pierwszych zawodników w turniejach  1-4

Nagrody w Turnieju C: dyplomy za uzyskanie kategorii

 

Grand Prix- punktacja  dotyczy turnieju A i B

Zawody składają z 5 turniejów. Prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa dla każdego zawodnika oddzielnie z wszystkich turniejów. Do punktacji wliczać się będą zawodnicy, którzy zagrali minimum w czterech turniejach.

W turnieju 5 ( podsumowującym Grand Prix SP 353)

– nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w V Turnieju Grand Prix SP 353

– nagroda rzeczowa, puchar, dyplom za I miejsce w Grand Prix SP 353

– nagroda rzeczowa, medal, dyplom za II, III, IV, V miejsce w Grand Prix SP 353

– puchar, dyplom, nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika UKS „Gambit” Wesoła

– medal, dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie I, II,III miejsca w kategorii wiekowej rocznik 2009 i młodsi

– dwie nagrody losowane wśród zawodników.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

W miejscu gry jest zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych np. komórka.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona.

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach rejestracji, sprawozdawczych i promocyjno– marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich). Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiadają rodzice i opiekunowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 14.00