Dodatkowo turniej o IV i V kategorię szachową!

11stycznia 2020r. Godz.10.00

Miejsce gry: Szkoła Podstawowa Nr 353 im Wielkich Odkrywców

Cieplarniana 23,Warszawa – Wesoła

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „ Gambit”- Wesoła

                        Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców

Warunki uczestnictwa:

W turnieju głównym A- mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 20 lat

W turnieju B –dzieci rocznik 2011 i młodsi.

W Turnieju C– klasyfikacyjny na V i IV kategorię – tylko dla zawodników nie posiadających kategorii lub z V kategorią czyli do rankingu 1200 włącznie. Bez ograniczeń wiekowych.

Tempo gry i System rozgrywek

Turniej A: zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Fide, szachowego 7 rund. 10 min.+ 5 sekund za każde wykonane posunięcie. dla zawodnika na partię.

Turniej B zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Fide, 15 min dla zawodnika na partię.

Turniej C: 30 minut na partię, 5 rund. Minimum 6 osób wymagane by turniej się odbył.

Jeśli nie będzie wymaganego minimum zawodnicy zostaną dołączeni do turnieju głównego

Wpisowe:

Turniej A i B:

dla zawodników – 25 zł, zawodników UKS „Gambit”- Wesoła- 20 zł., dla drugiej i kolejnej osoby z rodzeństwa 20zł.

Turniej C – 30 zł płatne w dniu zawodów, dla rodzin i członków klubu UKS Gambit Wesoła wpisowe 25 zł

Zgłoszenia:

Do 10 stycznia 2020r.

Turniej A  www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_7239/

Turniej B  www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_7240/

Turniej C  www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_7241/

lub agabr@poczta.onet.pl;

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klub lub szkoła, rok urodzenia, kategoria)

Pierwszeństwo udziału w turnieju mają osoby zgłoszone w terminie. Niezgłoszeni mogą wziąć udział w zależności od ilości wolnych miejsc.

Nagrody w turnieju A:

– rzeczowa dla 3 pierwszych zawodników w turniejach  1-2

– rzeczowa dla najlepszego zawodnika, do 11 lat, 13 lat oraz najlepszej III kategorii

– dwie nagrody losowane wśród zawodników razem w turnieju A i B.

Nagrody w turnieju B:

– rzeczowa dla 3 pierwszych zawodników w turniejach  1-2

Nagrody w turnieju C:

– dyplom za uzyskanie kategorii:

Nagrody w III Turnieju Grand Prix dla uczniów SP 353 z turnieju A:

I miejsce- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika Szkoły Podstawowej nr 353

II, III miejsce – medal, dyplom nagroda rzeczowa dla zawodnika Szkoły Podstawowej nr 353

 

Grand Prix- punktacja  dotyczy turnieju A i B

Zawody składają z 3 turniejów. Prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa dla każdego zawodnika oddzielnie z wszystkich turniejów. Do punktacji wliczać się będą zawodnicy, którzy zagrali 2 turniejach.

W turnieju 3 ( podsumowującym Grand Prix SP 353)

– nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w 3 Turnieju Grand Prix SP 353 i 3 turnieju rocznik 2011 i młodsi

– nagroda rzeczowa, puchar, dyplom za I miejsce w Grand Prix SP 353

– nagroda rzeczowa, medal, dyplom za II, III, IV, V miejsce w Grand Prix SP 353

– puchar, dyplom, nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika UKS „Gambit” Wesoła

– medal, dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii wiekowej rocznik 2011 i młodsi w punktacji Grand Prix

– dwie nagrody losowane wśród zawodników.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

W miejscu gry jest zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych np. komórka.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona.

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach rejestracji, sprawozdawczych i promocyjno– marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich). Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiadają rodzice i opiekunowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 14.00