Z ogromną dumą dzielimy się z Państwem wynikami pierwszego Egzaminu Ósmoklasisty.

Wyniki naszych  uczniów :

JĘZYK POLSKI – 85,16%

MATEMATYKA – 69%

JĘZYK ANGIELSKI – 90,39%

JĘZYK NIEMIECKI – 93%

Powyższe wyniki plasują naszą Szkołę w DZIEWIĄTYM (NAJWYŻSZYM STANINIE)

Składamy najszczersze gratulacje Ósmoklasistom i ich Rodzicom.

                Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie