Od 3.09.2018 w sekretariacie szkoły będzie możliwość składania wniosków rządowych programów: „Dobry start” – 300+ oraz 500+ w godzinach 13-16.