DRODZY RODZICE,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci i usprawnienie pierwszego spotkania z wychowawcą w dniu 3 września, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych formularzy i przyniesienie ich do szkoły na rozpoczęcie roku:

F- 37 Karta informacyjna o dziecku/uczniu

F-28 Upoważnienie do odbioru dziecka/ucznia

F- 30 Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły

F-39 karta zgłoszenia do świetlicy

(Dla klas 0, I i w przypadku zmian)

F- 72 Wniosek w sprawie nauki religii/etyki

 

Dyrektor Szkoły