Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

Konto bankowe Rady Rodziców:

BGŻ BNP Paribas S.A. XVIII Oddział w Warszawie

Trakt Brzeski 52A

05-077 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 40 2030 0045 1110 0000 0248 5980

 

W roku szkolnym 2018/2019 skład Rady Rodziców jest następujący:

 

Milena Greczan – klasa 0a

Andrzej Jarocki – klasa 0b

Katarzyna Bartosiak – klasa 1a

Anna Wróbel – klasa 1b

Anna Maria Ciupak – klasa 1c

Łukasz Jastrzębski – klasa 1d oraz klasa 4b

Aneta Gomoliszek – klasa 2a

Monika Dudek – klasa 2b

Marcin Szczesiuk – klasa 2c

Halina Pazdan-Ignaciuk – klasa 2d

Emilia Izdebska-Stańczyk – klasa 3a

Dariusz Zawadka – klasa 3b

Wioletta Strzelec – klasa 3c

Anna Serafinowicz – klasa 3d

Arkadiusz Radzikowski – klasa 4a

Joanna Michalik-Szczesiuk – klasa 4c

Andrzej Raff – klasa 4d

Sebastian Brożyna – klasa 5a

Monika Jarosz – klasa 5b

Marcin Jędrzejewski – klasa 5c

Tamara Grabińska – klasa 5d

Małgorzata Biegalska – klasa 6a

Robert Smoderek – klasa 6b

Marcin Makówka – klasa 6c

Małgorzata Mrożek – klasa 7a

Wioletta Pisarek – klasa 7b

Krzysztof Michał Gołębiewski – klasa 8c

 

Do Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie wchodzą:

 

Przewodniczący: Robert Smoderek

dane kontaktowe :

adres e-mail: r.smoderek@gmail.com, telefon 604 449 525

 

V-ce przewodniczący: Monika Jarosz

dane kontaktowe:

adres e-mail: mjablonskaj@gmail.com, telefon  609 199 002

 

Sekretarz: Emilia Izdebska-Stańczyk

dane kontaktowe:

adres e-mail: emilia.izdebska@aid.info.pl, telefon 506 052 946

 

Skarbnik: Wioletta Pisarek

dane kontaktowe:

adres e-mail: wiolettapisarek@o2.pl, telefon 502 504 348

 

W roku szkolnym 2018/2019 w skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

  1. Anna Wróbel
  2. Małgorzata Mrożek
  3. Krzysztof Michał Gołębiewski