Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców SP nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie:

PKO BANK POLSKI S.A. XII Oddział w Warszawie

Korkowa 24

04-502 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 70 1020 1127 0000 1702 0304 6141

W roku szkolnym 2018/2019 skład Rady Rodziców jest następujący:

 

Milena Greczan – klasa 0a

Andrzej Jarocki – klasa 0b

Katarzyna Bartosiak – klasa 1a

Anna Wróbel – klasa 1b

Anna Maria Ciupak – klasa 1c

Łukasz Jastrzębski – klasa 1d oraz klasa 4b

Aneta Gomoliszek – klasa 2a

Monika Dudek – klasa 2b

Marcin Szczesiuk – klasa 2c

Halina Pazdan-Ignaciuk – klasa 2d

Emilia Izdebska-Stańczyk – klasa 3a

Dariusz Zawadka – klasa 3b

Wioletta Strzelec – klasa 3c

– klasa 3d

Arkadiusz Radzikowski – klasa 4a

Joanna Michalik-Szczesiuk – klasa 4c

Andrzej Raff – klasa 4d

Sebastian Brożyna – klasa 5a

Monika Jarosz – klasa 5b

Marcin Jędrzejewski – klasa 5c

Tamara Grabińska – klasa 5d

Małgorzata Biegalska – klasa 6a

– klasa 6b

Marcin Makówka – klasa 6c

Małgorzata Mrożek – klasa 7a

Wioletta Pisarek – klasa 7b

Krzysztof Michał Gołębiewski – klasa 8c

 

Do Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie wchodzą:

 

Przewodniczący: Wioletta Pisarek

dane kontaktowe:

adres e-mail: wiolettapisarek@o2.pl, telefon  502 504 348

 

V-ce przewodniczący: Monika Jarosz

dane kontaktowe:

adres e-mail: mjablonskaj@gmail.com, telefon  609 199 002

 

Sekretarz: Anna Wróbel

dane kontaktowe:

adres e-mail: ania.wbl@gmail.com, telefon  601 322 944

 

Skarbnik: Emilia Izdebska-Stańczyk

dane kontaktowe:

adres e-mail: emilia.izdebska@aid.info.pl,  telefon 506 052 946

 

Członek: Sebastian Brożyna

dane kontaktowe:

adres e-mail: mssystem.ms@gmail.com,  telefon  604 611 761

 

W roku szkolnym 2018/2019 w skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

  1. Małgorzata Mrożek
  2. Krzysztof Michał Gołębiewski
  3. Arkadiusz Radzikowski