Dane kontaktowe Rady Rodziców:

 

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

BGŻ S.A. XVIII Oddział w Warszawie

ul.Trakt Brzeski 52 A

05-077 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 40 2030 0045 1110 0000 0248 5980

 

W roku szkolnym 2017/2018 skład Rady Rodziców jest następujący:

 

Małgorzata Weyssenhoff – klasa 0a

Anna Wróbel – klasa 0b

Monika Wirowska – klasa 0c

Aneta Gomoliszek – klasa 1a

Monika Dudek – klasa 1b

Michał Kaczmarski – 1c

Halina Pazdan-Ignaciuk – klasa 1d

Emilia Izdebska-Stańczyk – klasa 2a

Dariusz Zawadka – klasa 2b

Iwona Wierzbicka – klasa 2c

Anna Serafinowicz – klasa 2d

Arkadiusz Radzikowski – klasa 3a

Łukasz Jastrzębski – klasa 3b

Julia Drapała – klasa 3d

Joanna Michalik-Szczesiuk – klasa 3e

Marta Pindral – klasa 3f

Agata Miklasz-Kuć – klasa 3g

Sebastian Brożyna – klasa 4a

Monika Jarosz – klasa 4b

Marcin Jędrzejewski – klasa 4c

Katarzyna Bogusiewicz – klasa 4d

Katarzyna Grodzka – klasa 5a

Robert Smoderek – klasa 5b

Marcin Makówka – klasa 5c

Andrzej Jarocki – klasa 5d

Magdalena Brzostek – klasa 5e

Eliza Czech-Kin – klasa 6a

Wioletta Pisarek – klasa 6b

Agnieszka Skwarek – klasa 6c

Krzysztof Gołębiewski – klasa 7c

 

Do Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie wchodzą:

 

Przewodniczący: Robert Smoderek

dane kontaktowe :

adres e-mail: r.smoderek@gmail.com, telefon 604 449 525

 

V-ce przewodniczący: Eliza Czech-Kin

dane kontaktowe:

adres e-mail: eliza@upcpoczta.pl, telefon  601 166 793

 

Sekretarz: Emilia Izdebska-Stańczyk

dane kontaktowe:

adres e-mail: emilia.izdebska@aid.info.pl, telefon 506 052 946

 

Skarbnik: Wioletta Pisarek

dane kontaktowe:

adres e-mail: wiolettapisarek@o2.pl, telefon 502 504 348

 

W roku szkolnym 2017/2018 w skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

 

Julia Drapała

Monika Jarosz

Małgorzata Weyssenhoff