Zapraszamy uczniów klas III – VIII do udziału w I etapie konkursu organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Udział w konkursie polega na stworzeniu plakatu edukacyjnego „Kolorowanka” (1 strona formatu max. B1) podejmującego tematykę ratowania życia ludzkiego.

Praca może być wykonana indywidualnie lub w grupie.

Plakat musi dotyczyć jednego – wybranego z poniższych – tematu:

  • Łańcuch przeżycia
  • Wezwanie pomocy
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Pozycja boczna

Plakat musi być podzielony na dwie części:

  • rysunek właściwy – obrazek z konturami, bez wypełnienia
  • rysunek „pokolorowany”

Plakat musi zawierać logo Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Plakat może zostać wykonany techniką dowolną i tylko na jednej stronie.

Plakat (zarówno teksty jak i rysunki czy zdjęcia) powinny być dziełem autorskim. Dopuszczalne jest wykorzystanie tekstów, rysunków lub zdjęć autora nie będącego Uczestnikiem pod warunkiem nienaruszania zapisów Ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności Artykułu 2. tej Ustawy.

 

Ocenie podlegają następujące kryteria:

-zgodność tematyki plakatu z zawartością merytoryczną Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”;

-nakład pracy wniesiony przez Uczestnika;

-unikatowość pracy.

 

Prace prosimy składać w bibliotece szkolnej do 15 marca 2019 r.

 

Etap szkolny konkursu zostanie rozstrzygnięty do 20 marca 2019 r.

 

Szkołę w konkursie będzie reprezentować jedna wybrana przez szkolne jury praca.

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku zgłoszonych osób przez Organizatora i podmiotów z nim związanych.

https://static.wosp.org.pl/trunk/uploaded/sended/files/strony/regulaminy/viii_konkurs_regulamin_formularz_2019.pdf