W związku z uruchomieniem konsultacji dla kas VIII z dniem 25.05.2020 r. i planowanymi konsultacjami dla klas IV- VII od 1 czerwca informujemy, że możliwość korzystania z wypożyczalni w szkolnej bibliotece pozostaje na dotychczasowych zasadach. Czytelnia nie jest czynna, a wypożyczenia odbywają się bez kontaktu osobistego. Zamówienia można składać poprzez e-dziennik lub drogą e-mailową na pocztę służbową nauczycieli bibliotekarzy: tosypiuk@sp353.pl, m.ciacharowska@sp353.pl Po otrzymaniu zamówienia nauczyciel bibliotekarz przygotuje zestaw zamówionych pozycji, który będzie do odbioru w koszyczkach przy portierni po wcześniejszym podaniu terminu ( nie później niż dnia następnego)

Uwaga!!!

Nie przyjmujemy zwrotów wypożyczonych książek. Terminy zwrotów zostaną podane po ustaleniu procedur. 

Nauczyciele bibliotekarze