Rada Rodziców w dniach 28-30 sierpnia 2017 r. z przedstawionych ofert ubezpieczenia wybrała Towarzystwo Colonnade Insurance S.A. (wcześniej AIG Europe Limited) reprezentowane przez brokera p. Marzenę Spaniał, jako najkorzystniejszą ofertę.

Oferta, ogólne warunki ubezpieczenia oraz wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: