Rada Rodziców w dniu 29 sierpnia 2018 r. z przedstawionych ofert ubezpieczenia wybrała Towarzystwo Colonnade Insurance S.A. reprezentowane przez brokera GOLD Marzena Spaniał, jako najkorzystniejszą ofertę.
W sprawach likwidacji szkód z ubezpieczenia powstałych w tym roku szkolnym oraz w poprzednim, proszę kontaktować się bezpośrednio z brokerem ubezpieczeniowym:
Marzena Spaniał
tel. komórkowy 605 170 879
Oferta, ogólne warunki ubezpieczenia oraz wszelkie informacje dostępne są poniżej: