Rada Rodziców w dniach 28-30 sierpnia 2017 r. z przedstawionych ofert ubezpieczenia wybrała Towarzystwo Colonnade Insurance S.A. (wcześniej AIG Europe Limited) reprezentowane przez brokera p. Marzenę Spaniał, jako najkorzystniejszą ofertę.

W sprawach likwidacji szkód z ubezpieczenia proszę kontaktować się bezpośrednio z brokerem ubezpieczeniowym:
Marzena Spaniał
e-mail: marzena.spanial@protecta-broker.pl
tel. komórkowy 605 170 879
Oferta, ogólne warunki ubezpieczenia oraz wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: