Jednym z głównych celów Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszej szkole jest bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym oraz propagowanie idei wolontariatu. Z okazji Dnia Życzliwości przedstawiciele wolontariuszy zostali zaproszeni do Przedszkola nr 260 w Starej Miłośnie. Natalia i Wiktoria posiłkując się rysunkami oraz plakatami opowiedziały dzieciom o akcjach, które są organizowane przez SKW w naszej szkole. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega „wolontariat” i kim jest „wolontariusz”, a na koniec spotkania wysłuchały bajki. Wszyscy świetnie się bawili. Było to miłe doświadczenie i okazja do zaplanowania kolejnego spotkania z młodszymi przyjaciółmi.

  • wolontariat
  • dzień życzliwości