Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 528 zł netto .

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego – Izabeli Krassowskiej  w pokoju pedagoga na I piętrze, do dnia 16 września 2019 r.

Inne formy pomocy materialnej:

 

  1. ZASIŁEK SZKOLNY

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie w trudnej sytuacji materialnej na skutek zdarzenia losowego, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

  1. POSIŁEK DLA UCZNIA

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie w trudnej sytuacji, którzy nie mogą uzyskać pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek u pedagoga.

 

W sprawach dotyczących pomocy materialnej należy zwracać się do pedagoga szkolnego Izabeli Krassowskiej.

 

 

Pełna informacja o zasadach przyznawania pomocy materialnej w szkole wraz z wnioskami na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy  http://edukacja.warszawa.pl/

 

 

 

W poniższym linku umieszczona została informacja i uaktualnione wnioski dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych (m.in. zawierają klauzulę RODO).

http://www.wesola.waw.pl/aktualnosc/stypendia-i-zasiłki-szkolne

 

Informacja o stypendiach i zasiłkach została także opublikowana na Facebooku:

https://www.facebook.com/wesola.wow/photos/pb.1647944105443642.-2207520000.1535112497./2148911125346935/?type=3&theater