F-1 Podanie o przyjęcie do szkoły

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Spotkania informacyjne harmonogram

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dotyczy  wyłącznie dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP 353

 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w SP 353 w Warszawie, mogą złożyć wnioski kontynuowania edukacji w klasie I w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

W przypadku gdy dziecko będzie  kontynuowało edukację  w klasie I rodzice  muszą  złożyć,  w terminie do 24 marca 2017 r. do godz. 16.00 potwierdzenie woli zapisu do klasy I, na druku pobranym ze strony Szkoły, bezpośrednio u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Dane dziecka kontynuującego, wprowadza do Systemu dyrektor szkoły. Dzieci te przyjmowane są do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Potwierdzenie woli zapisu do klasy I