Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dwóch formach.

W poniedziałek 19 marca uczniowie uczestniczą w warsztatach w wyznaczonych grupach wiekowych.

W środę 21 marca uczestniczą w naukach rekolekcyjnych w Kościele według następującego porządku:

godz. 10.00 – 10.45 – klasy I – III ( pierwsza zmiana )

godz. 11.30 – 12.15 – klasy IV – VII

godz. 13.00 – 13.45 – klasy I – III ( druga zmiana)

Dla dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii szkoła organizuje na czas trwania nauk rekolekcyjnych zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Poza wyjściem poszczególnych grup dzieci na rekolekcje szkoła funkcjonuje bez zmian.