„W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski”

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko dzieci i młodzieży na zagrożone wyginięciem gatunki  zwierząt, żyjące na terenie naszego kraju. Dzielimy z nimi ten obszar, choć nierzadko jesteśmy dla nich złymi sąsiadami: niszczymy ich siedliska, gniazda, rozdeptujemy je, trujemy,  strzelamy do nich .

Poczujmy za nie odpowiedzialność. Dostrzeżmy ich piękno.

Konkurs ten powinien właściwie nosić nazwę ” W obronie nie tylko orła”. Lista w Polskiej  „Czerwonej Księdze” zagrożonych gatunków zwierząt obejmuje aż 365 gatunków.

Konkurs jest trzystopniowy

Krok pierwszy:

Autorzy w wieku od 6 lat malują, tworzą grafikę, kolaż lub rysują portret wybranego zwierzęcia które żyje na terenie Polski i jest zagrożone wyginięciem. Portret to wizerunek zwierzęcia, niekoniecznie sama głowa. Można narysować całą postać, jej część, a nawet stado czy grupę zwierząt. Chcemy namówić autorów , żeby tym razem nie rysowali ” tła”. Niech wszystkie zwierzęta będą równe- zarówno maleńkie owady jak i wielkie ssaki. Na białym (lub czarnym) tle stają się one najważniejszymi bohaterami naszych dzieł. Jednak ostateczna decyzja o kompozycji obrazu należy do autora

W konkursie tym mniej chodzi o popis zdolności plastycznych a bardziej o szczerość i autentyzm wypowiedzi plastycznej. Nie ma lepszych i gorszych obrazków. Są tylko samodzielne lub nie. Format pracy nie powinien przekraczać A2

Krok drugi:

Autorzy wyszukują informacje na temat narysowanego przez siebie zwierzęcia. Na oddzielnej kartce opisują zwierzę. Forma tego opisu zależy od autora. Oprócz informacji naukowych, dotyczących systematyki czy nazwy powinno być tu choć kilka zdań napisanych przez samego autora, wyrażających jego stosunek do zwierzęcia lub opisujących jego los .Może być to np. wiersz lub opowiadanie . Starsi mogą pokusić się o próbę znalezienia  pomocy, wsparcia dla ginącego gatunku. Młodszym, którzy jeszcze nie do końca radzą sobie z pisaniem, mogą pomóc  rodzice, ale ważne by tekst był autorstwa dziecka. Lepiej napisać krótko i samodzielnie niż długo ale „kopiuj-wklej z wikipedii „. Tak jak w rysunku chodzi tu nie o doskonałość  czy poprawność tylko o szczerość i samodzielność wypowiedzi

się w styczniu 2019 r.

Prace oddajemy p. Izabeli Włodek, p. Kasi Łukaszewskiej lub p. Martyny Dobrowolskiej

Do 14 listopada 2018 r.