LATO W MIEŚCIE 2019

(składanie kart kwalifikacyjnych)

            Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki – 7 zł dziennie (lub dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły) od 7 maja od godziny 8.00 do 16 maja do godziny 16.00. Opłaty można wnosić bezpośrednio u ajenta lub przelewem na konto podane poniżej.
Karty kwalifikacyjne składamy w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.30). Po godz. 15.30 kartę można zostawić w portierni przy wejściu do szkoły (karta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, jako przesyłka podpisana Lato w Mieście).

Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. do 16 maja do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

OPŁATY ZA POSIŁKI PRZELEWEM

KONTO:  16 1910 1048 2214 6995 0518 0001

„GabMax” – Halina Mucha

tytułem: Lato w Mieście 2019 turnus I, II lub III