Wakacyjna Placówka Edukacyjna  SP 353 w ramach akcji

Lato w Mieście 2018 czynna będzie od 20 do 31 sierpnia 2018

w godz. 7.30 – 17.00.

Dzieci zgłaszają się do WPE od godz. 7.30 do 8.30.

Dziecko, które przychodzi rano do WPE  zgłasza się do świetlicy szkolnej na II piętrze. Tam zgłasza obecność nauczycielowi. WPE działa do godz. 17.00. Rodzice (opiekunowie) odbierają dzieci z WPE poprzez videofon (świetlica 1 lub 2). Osoba odbierająca dziecko zgłasza po kogo przyszła oraz kim jest dla dziecka. Do odbioru dziecka z WPE upoważnione są osoby, wskazane przez rodziców w Karcie Zgłoszenia.

  • Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. 600 213 366) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w WPE w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 16.00.

ZASADY ZAPISÓW WYCIECZKI I WYJŚCIA POZA WPE

W ramach akcji korzystamy z komunikacji miejskiej, dlatego godziny wyjazdów i powrotów z wycieczek podawane będą orientacyjnie. Dzieci korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie (wymagana jest jednak legitymacja szkolna). Pory posiłków dostosowane będą do godzin wyjść i powrotów, jeśli będzie to konieczne.

Szczegółowe harmonogram wycieczek na turnus IX i X podany oraz na stronie internetowej szkoły do 15 sierpnia (w zakładce lato w mieście). Rodzice (lub dzieci osobiście) zapisują dzieci na 3 wybrane wycieczki na dany tydzień. Wychowawcy i kierownik WPE ustalą listy wycieczkowe tak, by każde z dzieci miało szansę wziąć udział w przynajmniej jednej wycieczce. Kryteriami ustalania listy wycieczkowej będą kolejność zgłoszeń oraz ilość wycieczek, w których dziecko brało wcześniej udział. Listy będą udostępniane rodzicom w holu głównym (przy wejściu do szkoły). Do każdej wycieczki wymagana jest pisemna zgoda rodzica (prawnego opiekuna). Druki zgody udostępniane będą przy wejściu do szkoły w holu głównym oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce lato w mieście).

Prosimy o odpowiednie przygotowanie dziecka jadącego na wycieczkę – odpowiedni strój, zapas napoju, ewentualnie prowiant. Dzieci, które nie będą przygotowane do wycieczki – nie wezmą w niej udziału.

Listy wycieczkowe (przejazdowe) weryfikowane są każdego dnia rano o godz. 8.30 na dany dzień. Na miejsca dzieci nieobecnych w WPE na listę wycieczkową wpisane będą dzieci z listy rezerwowej.

 

Koordynator Lata w Mieście SP 353

WIĘCEJ INFORMACJI http://sp353.pl/lato-w-miescie/