Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie „Mój wymarzony mebel”.

Prace muszą być wykonywane samodzielnie, pod opieką nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe w formacie A3, technika wykonywania prac jest dowolna.

Każda praca musi zawierać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania niżej
Prace plastyczne należy oddać p. Izabeli Włodek do 24.05.2017.

mój wymarzony mebel formularz zgloszeniowy