Od pionierów życia do gazu łupkowego

Technika dowolna

Format pracy A4 na płaszczyźnie lub płaskorzeźba do głębokości 2 cm.

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który należy wziąć od p. Izy Włodek

Prace należy oddać do p. Izy Włodek do dnia 13 marca

Poniżej wyjaśnienie tematu konkursu:

Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości – w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś… pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki, na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza – są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków… W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat! „Od pionierów życia do gazu łupkowego” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu. Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace. Mogą to być sceny z życia najstarszych organizmów morskich, podwodne pejzaże (kambryjskie, ordowickie, sylurskie), a także rysunki, na których przedstawicie współczesną historię wydobycia i poszukiwania gazu łupkowego. Liczymy na Waszą pomysłowość i inwencję!

POWODZENIA!!!