Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza do udziału w konkursie przyrodniczym „Mazowieckim borem, lasem”

Konkurs plastyczny
Polegający na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej: praca płaska, nie przestrzennaformatu A4 lub A3, wykonana w dowolnej płaskiej technice plastycznej (kredki, farby, węgiel drzewny, ołówek) dla kat. I dopuszczalne wyklejanki (kolorowy papier, bibuła) ale bez gotowych elementów (wyciętych kształtów z gazet, naklejek itp.) i tematyce w zależności od kategorii.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania.
Kat. I – szkoły podstawowe kl. I – III – „Cztery pory roku w lesie” – praca przedstawiająca las o wybranej porze roku lub wszystkie pory roku w zależności od interpretacji.
Kat. II – szkoły podstawowe kl. IV – VI – „Drugie życie drzewa” – plakat przedstawiający bogactwo życia (fauna i flora) w martwym drzewie – mchy, grzyby, porosty, bezkręgowce, ptaki, małe ssaki.
Kat. III – szkoły podstawowe kl. VII– „Siedliska leśne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” – praca inspirowana wybranymi siedliskami leśnymi Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
Prace plastyczne Kat. I – kl. I – IIIprosimy o oddawaniep. Izabeli Buczkowskiejdo dnia13.10.2017
Prace plastyczne Kat II i II kl IV-VII prosimy o oddawaniep. Izabeli Włodekdo dnia13.10.2017

UWAGA:
Na odwrocie każdej pracy plastycznej zgłaszanej prosimy nakleić wyraźnie wypełnioną metryczkę wg poniższego wzoru. Prace bez metryczki nie będą oceniane.
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół „Las” Kat. (wpisać numer kategorii konkursu)…………
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko autora pracy

Wiek

Klasa

Szkoła

Imię i nazwisko nauczyciela