16 czerwca (piątek) świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00 – 17.00