W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi na terenie m.st. Warszawy, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne młodych warszawiaków, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie prosi o zapoznanie się z prezentacją.