Tradycyjnie w październiku obchodzimy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 Koło Przyjaciół Biblioteki proponuje następujące działania:

  1. Przeprowadzenie dla klas 4 – 7 szkolnego konkursu wiedzy o bibliotece, książce i języku polskim – Maraton Biblioteczny (4. 10. – 30. 10. 17).
  2. Zorganizowanie spotkania  z bohaterem książki „Fajna ferajna” Moniki Kowaleczko-Szumowskiej w ramach Lekcji z … . (17. 10. 17 r.; możliwość zakupu książki z dedykacją bohatera Powstania Warszawskiego),
  3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu literacko-plastycznego „Tak widzę muzykę Chopina”.
  4. Podjęcie działań w międzynarodowym projekcie polsko-irlandzkim „Nasza Przyjaźń” – kontynuujemy pracę nad opowiadaniami o przygodach rycerzyka Broszka i konika Groszka „Wędrówki szlakiem Chopina”.
  5. Przygotowanie gazetki ściennej w bibliotece „Fryderyk Chopin i jego muzyka w wierszach”.
  6. Prace nad stworzeniem ruchomej wystawy „W świecie muzyki Chopina”.
  7. Przygotowanie bibliotecznego konkursu-zabawy o Fryderyku Chopinie (życie i twórczość) na Tydzień Patrona (19. 02. -23. 02. 18).
  8. Przygotowanie wieczoru rodzinnego w ramach akcji „Książka łączy pokolenia”- „Spotkania z Fryderykiem”, grudzień/styczeń.
  9. Działania na rzecz promocji czytelnictwa:

– kontynuowanie akcji „Książka podarowana przez….”,

– realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (przeprowadzenie i analiza sondażu wśród rodziców i uczniów na temat tytułów książek proponowanych do szkolnej biblioteki; organizacja wystaw plakatów promujących czytanie, spotkania czytelnicze z uczniami na temat nowości literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat roli czytania w rozwoju dzieci…),

– udział w akcjach zewnętrznych promujących czytanie: konkursy, zbiórki książek.

  1. Działania szkolnej biblioteki na rzecz promocji szkoły – organizacja spotkań czytelniczych:

– w naszej szkole dla przedszkolaków  z „Niepublicznego Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele „Co to jest przyjaźń” – zabawy z książką „Szary domek” Katarzyny Szestak i tworzenie kart teatrzyku Kamishibai „Jak to z przyjaźnią było”.

– spotkanie czytelnicze w Szkole Podstawowej nr 261 w Wilanowie – warsztaty literackie.

Zapraszamy chętnych do włączenia się w realizację harmonogramu.

Nauczyciele bibliotekarze oraz Koło Przyjaciół Biblioteki.