Świetlica TPD ,, Ciepełko’’ w sierpniu dyżuruje w godz. 8.00-12.00