27, 28 i 29 grudnia 2017 r. świetlica pełni dyżur w  dni robocze w godz. 8.00-12.00.