Od 26 czerwca do 31 lipca świetlica pełni dyżur w  dni robocze w godz. 8.00-12.00 .