Zgodnie z reformą oświaty umożliwiającą wprowadzenie dwujęzyczności do szkół podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostanie utworzona klasa SIÓDMA dwujęzyczna.

KORZYŚCI z 2 dodatkowych godzin języka angielskiego w tygodniu:

  • rozwijanie kluczowych umiejętności językowych w szczególności komunikacji
  • uczenie się treści wykraczających poza podstawę programową
  • realizacja ciekawych projektów językowych
  • w ramach dwujęzyczności na innych przedmiotach

KORZYŚCI z dwujęzyczności na wybranych przedmiotach:

  • praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nowym kontekście
  • przyswajanie nowego słownictwa z zakresu danego przedmiotu
  • rozwijanie zainteresowań

Nauka w oddziale dwujęzycznym zapewni lepsze przygotowanie naszych przyszłych absolwentów do dalszych etapów edukacji.