w trosce o bezpieczeństwo dzieci i usprawnienie pierwszego spotkania z wychowawcą w dniu 2 września, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych formularzy i przyniesienie ich do szkoły na rozpoczęcie roku:

F-28 wersja IV Upoważnienie do odbioru dziecka RODO

F-30-Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły wersja III

F-39 Karta zgłoszenie do świetlicy wersja VI

F-37- Karta informacyjna o uczniu wersja VI

Dla oddziałów 0, klas I i w przypadku zmian:

F- 72 wersja II Wniosek w sprawie nauki religii etyki

 

Dyrektor Szkoły