Szkoły Podstawowej nr 353

„Wielkich Odkrywców” w Warszawie-Wesołej

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy

najserdeczniejsze życzenia. 

Wiemy, że praca z młodymi ludźmi jest szczególnym powołaniem. Naszym dzieciom potrzeba prawdziwych mistrzów edukacji: autorytetów prawdy, szlachetnych serc i mądrych umysłów, którzy obok gruntownej i rzetelnej wiedzy nauczą otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka.

To odpowiedzialne i wymagające poświęcenia zadanie.

Dlatego życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej wypełniać tę misję.

Życzymy, aby Wasz trud, zaangażowanie i okazana wyrozumiałość przyniosły szacunek uczniów i zawodową satysfakcję.

                                                                                             

Rada Rodziców SP 353