Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
w szkole powołany został koordynator ds. doradztwa zawodowego w osobie psychologa szkolnego pani Joanny Sonnenberg.

W naszej rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 przy ul. 1 Praskiego Pułku 8 udzielana jest pomoc z zakresu doradztwa zawodowego a koordynatorem jest pani Monika Pustuła

Tel. do poradni- 22 760 03 87

Ważne informacje dla rodziców, którzy świadomie chcą pomóc dziecku w wyborze drogi kształcenia dostępne są tutaj

http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/rodzice