pobrane Bal Karnawałowy odbędzie się 13 lutego 2018 roku.

Oddziały Przedszkolne – 9.00-10.00

Klasy I-III – 10.45 – 12.15

Klasy IV-VII – 16.00-18.00

Godziny obiadu w tym dniu:

Klasy IV-VII – godz. 11.30

Klasy I-III – godz. 12.30