Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Ciepło z natury” dotyczącej zbiórki poświątecznych choinek i przerobienia ich na biomasę – zielone paliwo.

Akcja Ciepło z natury - plakat